Selbu Golfklubb, hvem er vi ?


Selbu Golfklubb er en millenniums klubb, stiftet i 2000. Og vil alltid være en klubb som vil ha behov for å utvikle/endre seg etter som klubben høster nye og viktige erfaringer. Derfor bør en organisasjonsplan ikke være et endelig, statisk dokument, med revideres etter hver som nye mål, behov og krav dukker opp.

Selbu golfklubb har pr. dato basis-lovnormen for idrettslag som sitt lovverk. Andre vedtekter eksisterer ikke.


Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!


Målsettingen til Selbu Golfklubb er å legge forholdene til rette for å utvikle og utøve golf som idrett for alla - uansett alder og funksjonsnivå - i et positivt og trygt sportslig og sosialt miljø innenfor fastlagte rammer og en sunn økonomisk forankring.