Gode Golfer gamle og nye medlemmer av Selbu GolfklubbSom kjent har Selbu Golfklubb avviklet drift av egen bane og benytter Stjørdal Golfklubb som sin hjemmebane. Medlemskontingenten for 2023 er som vedlagt i henhold til vedtak på årsmøtet. Medlemsavgiften i Selbu Golfklubb inkluderer avgifter til Norges Golfforbund.

Våre medlemskontingenter for 2023 er

Barn Junior t.o.m fylte 19 år Kr 350.-

Senior Fra fylte 20 år Kr 950.-

Par Gift / sambo Kr 1300.-

Familie Par +alle barn under 18 år Kr 1900.-Som medlem i Selbu Golfklubb forplikter du deg til å følge den til enhver tid gjeldende lov
for Selbu Golfklubb.


Eventuell utmelding eller endring til lavere priset kontingentkategori må skje skriftlig innen 31.
desember. Hvis ikke er du å betrakte som medlem i samme kontingentkategori og må betale
medlemskap også påfølgende år for denne kategori.


Når din innbetaling er registrert på vår konto blir du registrert som medlem via Golfbox, og du vil etter et par uker motta medlemskort.Nede på denne side finner du innmelding skjema, fyll ut og send inn og du er registrert i løpet av et par dager etter at kontingent er innbetalt.Stjørdal som hjemmebane, spesialavtale 2023 for medlemmer av Selbu golfklubb

For informasjon har styret i Selbu Golfklubb fremforhandlet en spesial avtale med Stjørdal Golfklubb om at deres bane registreres som Selbu Golfklubbs hjemmebane. Selbu Golfklubbs medlemmer vil gjennom den avtalen kunne benytte seg av følgende følgende muligheter:Dette er selvsagt opp til det enkelte medlem av Selbu Golfklubb etter at vår kontingent er betalt. . 


Selbu GK's medlemmer gis tilbud om Års green fee for sesongen 2023. 

Selbu GK's medlemmer kan også velge å melde seg inn i Stjørdal GK som Greenfeemedlem (kr. 199. pr. mnd. med 12 mnd bindingstid - 2.388 pr. år). Greenfee kr. 350 pr runde.

Stjørdal GK/Stjørdal Golf arrangerer VTG kurs og Selbu GK gis mulighet til å sende deltakere på kurs. Nærmere informasjon om kurs, tidspunkt og priser vil finnes på hjemmesiden.

Selbu GK's medlemmer vil ha mulighet til å delta på treninger med PRO på samme vilkår som Stjørdal GK's medlemmer.


Det er en forutsetning at medlemskap til Selbu GK er betalt.


For deg som medlem av SGK og Stjørdal GK  vil prisen på Tirsdags turnering vær kr 150. - for 9 hull. Differansen på green fee til Stjørdal GK er det Selbu Golfklubb som «sponser» deg som medlem. De som ikke er medlem av SGK betaler vanlig green fee.

Informasjon om Klubbturneringer, forslag til turer og andre aktiviteter vil sendes på mail eller legges ut på hjemmesider www.selbugolfklubb.no / Facebook løpende.