VEIEN TIL GOLF


Målet med Veien til Golf (VTG) opplæringen er at golf skal introduseres på en slik måte at spilleren føler trygghet og trivsel i golfmiljøet og blir inspirert til å fortsette med trening og spill og bli medlem av en golfklubb. Gjennom nybegynnerkurset skal spilleren komme i gang med treningen samt lære det mest grunnleggende om sikkerhet, golfvett og ferdsel på golfbanen.
Bli kjent i miljøet

Forutsetningen er at golfkubbene legger til rette for opplæring og trening under trygge og trivelige forhold. Det innledende Veien til Golf kurset er bare begynnelsen. Klubbene har alt å vinne gjennom å tilby oppfølging og veiledning i alle deler av spillet; de tekniske ferdighetene, golfvett og regler, spill på banen og enkle konkurranser. Det er viktig at spilleren føler seg vel i klubben og blir en del av det sosiale miljøet.

Praksis gir resultat


Gjennomføringen av Veien til Golf kursene skal preges av mye praksis både når det gjelder teknikk, golfvett og å ferdes på golfbanen. Nybegynnerkurset er lagt opp for å så raskt som mulig gi spilleren en opplevelse av hva det vil si å spille golf. Med en slik innføring, vil motivasjonen for å lære mer og å mestre det grunnleggende øke.

Resultatet av opplæringen vil vises ved at flere som begynner fortsetter med golf og utvikler seg som spillere. Jo mer vi mestrer, dess morsommere er det å spille!