Gode Golfer gamle og nye medlemmer av Selbu GolfklubbSom kjent har Selbu Golfklubb avviklet drift av egen bane og benytter Stjørdal Golfklubb som sin hjemmebane. Medlemskontingenten for 2018 er som vedlagt i henhold til vedtak på årsmøtet. Medlemsavgiften i Selbu Golfklubb inkluderer avgifter til Norges Golfforbund.

Våre medlemskontingenter for 2018 er

Barn Junior t.o.m fylte 19 år Kr 350.-

Senior Fra fylte 20 år Kr 800.-

Par Gift / sambo Kr 1300.-

Familie Par +alle barn Kr 1900.-Som medlem i Selbu Golfklubb forplikter du deg til å følge den til enhver tid gjeldende lov
for Selbu Golfklubb.


Eventuell utmelding eller endring til lavere priset kontingentkategori må skje skriftlig innen 31.
desember. Hvis ikke er du å betrakte som medlem i samme kontingentkategori og må betale
medlemskap også påfølgende år for denne kategori.


Når din innbetaling er registrert på vår konto blir du registrert som medlem via Golfbox, og du vil etter et par uker motta medlemskort.Nede på denne side finner du innmelding skjema, fyll ut og send inn og du er registrert i løpet av et par dager etter at kontingent er innbetalt.Stjørdal som hjemmebane, spesialavtale 2018 for medlemmer av Selbu golfklubb

For informasjon har styret i Selbu Golfklubb fremforhandlet en spesial avtale med Stjørdal Golfklubb om at deres bane registreres som Selbu Golfklubbs hjemmebane. Selbu Golfklubbs medlemmer vil gjennom den avtalen kunne benytte seg av følgende følgende muligheter:Dette er selvsagt opp til det enkelte medlem av Selbu Golfklubb etter at vår kontingent er betalt. .Selbu GK’s medlemmer kan spille banen og betale greenfee med 20 % rabatt på Stjørdal GK’s ordinære greenfeesatser.Medlem skap i Strjørdal Golfklubb : som betalt medlem av Selbu Golfklubb gis en rabatt på kr. 500 på gjeldende satser kr 5 295 . Det er en forutsetning at medlemskap til Selbu GK for det aktuelle år er betalt. Ved medlemskap hos Stjørdal Golfklubb tilkommer årlig avgift til Norges Golfforbund, for sesongen 2015 kr 350,-Stjørdal GK har planer om ukentlige medlemstreninger med PRO, og Selbu GK’s medlemmer vil ha mulighet til å delta på disse på like vilkår.Selbu Golfklubb har mulighet til å arrangere egne Klubbturneringer hver 14. dag hele sesongen.Informasjon om Klubbturneringer, forslag til turer og andre aktiviteter vil sendes på mail eller legges ut på hjemmesider www.selbugolfklubb.no / Facebook løpende.
(dd.mm.åååå)

Årskontigent

Er utmelding fra din evt. tidligere klubb godkjent av den gamle klubben?

Kommentarer / annet (fortell oss gjerne hvor du hørte om oss. Det er veldig nyttig informasjon for oss, takk)

Levert av IdrettenOnline